Ige Galamawei 61, 8582KS Oudega Gaast Sleat  | Maandag—vrijdag: 9:00–17:00 |

Hoe werkt een zonneboiler?

Optimale oriëntatie en hellingshoek zonneboiler

Bij het plaatsen van een zonneboiler dient er rekening gehouden te worden met de oriëntatie en de hellingshoek van de zonnecollectoren. De opbrengst is namelijk sterk afhankelijk van beide factoren.  De meest optimale oriëntatie van een zonneboiler is het zuiden.

Iedere woning is anders en soms is het niet mogelijk om de collectoren op het zuiden te plaatsen.  Naast de oriëntatie is de hellingshoek ook van belang.  Wanneer u de zonnecollectoren op een hellend dak plaats heeft u zelf geen invloed op de hellingshoek, de collectoren komen namelijk met de hellingshoek van het dak te liggen. Wanneer u de collectoren op een plat dak plaatst, kunt zelf de hellingshoek bepalen d.m.v. het dakframe waar de collector in geplaatst wordt. Wel is het belangrijk bij een platdak dat u laat controleren of de dak constructie het gewicht van de collector aan kan.

De meest gunstige oriëntatie voor het plaatsen van een zonneboiler is  tussen het zuidoosten en zuidwesten met een hellingshoek tussen de 30 en 60 graden (42 is optimaal).
Wanneer de zonneboiler ook warmte moet leveren voor ruimte- verwarming (cv ondersteuning), is de optimale hellingshoek 52 graden. Dit omdat er op die manier zoveel mogelijk zonlicht wordt opgevangen.

Bekijk infografic hiernaast voor de opbrengt van uw dak oriëntatie en de bijpassende hellingshoek.

Naast de hellingshoek en de orientatie is het ook van belang dat erg geen schaduw op de collectoren valt.  Denk hierbij aan bomen of het huis van de buren.

Soorten Zonneboilers

Er zijn verschillende soorten zonneboiler systemen te krijgen. Een standaard zonneboiler bestaat uit een collector en een buffervat. De warmte die door de collector wordt gewonnen, wordt opgeslagen in het  buffervat en gebruikt voor het douche en/of kraanwater.

Wanneer u ook de ruimte wilt verwarmen met de opgeslagen warmte heeft u een combizonneboiler nodig. De warmte van de collector wordt middels een spiraal afgestaan aan het water in het buffervat en deze warmte wordt gebruikt om en het tapwater spiraal te verwarmen en om de radiatoren te kunnen verwarmen.

Bent u benieuwd welk zonneboiler systeem voor u geschikt is? Vul dan op de volgende pagina al uw wensen in en bekijk direct welk zonneboiler systeem wij u adviseren.

  • Heatpipes collector vs vlakke plaat collectoren

    Er zijn verschillende soorten collectoren op de markt die onderdeel zijn van een zonneboiler pakket. Waarschijnlijk bent je op het internet al verschillende soorten tegen gekomen zoals de vlakke plaat collectoren en de heatpipes collectoren. Om…

  • In 2021 alle nieuwbouw woningen gasvrij.

    In het regeerakkoord is het klimaatbeleid een van de speerpunten. De komende jaren zal er in Nederland een streng klimaatbeleid gevoerd worden om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De uitstoot van broeikasgassen…

  • Voordelen van een zonneboiler

    Heb jij ook ieder jaar zo'n hoge rekening van jouw energieleverancier? Vaak zijn de kosten voor het verwarmen van jouw woning en het gebruik van warm water de grootste kostenposten op de eindafrekening. Je kunt met…