Openingstijden | Maandag—vrijdag: 9:00–17:00 |

ISDE Subsidie

ISDE subsidie maakt duurzaam wonen voor iedereen mogelijk.

Dankzij de ISDE subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie) van RVO Nederland, was investeren in duurzaam wonen nog nooit zo interessant als nu.

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer gebruik te gaan maken van duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE regeling is voor:

 • particulieren;
 • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
 • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
 • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
 • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Voor welke apparaten geldt de ISDE subsidie?

De ISDE subsidie wordt verleend voor de volgende duurzame apparaten:

 • Warmtepompen
 • Pelletkachels
 • Biomassaketels
 • Zonneboilers

Om in aanmerkingen te komen voor de subsidie, dient het apparaat aan verschillende technische eisen te voldoen.
Alle pelletkachels, biomassaketels en zonneboilers in ons assortiment voldoen aan alle eisen, 100% gegarandeerde subsidie dus!

Budget ISDE subsidie

Subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren in:

2017 is dat € 90 miljoen
2018 is dat € 100 miljoen

ISDE Subsidie Pelletkachels

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Bij ons op de website kunt u bij iedere pelletkachel gelijk zien, hoeveel subsidie u ontvangt op de pelletkachel.

Voor welke pelletkachels ontvangt u ISDE subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • bestemd is voor de productie van warmte;
 • automatisch wordt gestookt op houtpellets;
 • een gesloten voorkant heeft;
 • voldoet aan de norm EN 14785;
 • een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
 • voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185.
 • De pelletkachel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

ISDE Subsidie biomassaketels

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u minimaal € 2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt € 110 extra.

Bij ons op de website, kunt u direct zien hoeveel subsidie u ontvangt op onze biomassaketels

Voor welke biomassaketels ontvangt u ISDE subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • is bestemd voor de opwekking van warmte
 • voldoet, indien in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt, aan de norm EN 303-5
 • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
 • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
 • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
 • Betreft geen pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard.
 • De biomassaketel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

ISDE Subsidie zonneboilers

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Voor welke zonneboilers ontvangt u ISDE subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

 

Heeft u  hulp nodig bij de aanvraag van de ISDE subsidie van uw zonneboiler? Wij helpen u hier graag bij. Stuur hiervoor een mail naar subsidie@123zonneboiler-energie.nl

Op de website van RVO Nederland kunt u de aanvraag voor uw subsidie indienen en de apparatenlijst bekijken met zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels welke in aanmerking komen voor ISDE subsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Lees hier meer over de voorwaarden voor  particulieren en zakelijke gebruikers.

 • Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie.

  In Nederland denken mensen dat we veel meer duurzame energie verbruiken dan in werkelijkheid het geval is. Met deze bevindingen kwam De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat onderzoek deed onder ruim duizend Nederlanders. Volgens dit…

 • Groene lening duurzame energie oplossingen.

  Eindelijk is het dan zo ver, u kun vanaf nu een groene lening krijgen voor al onze duurzame energie oplossingen.Er staat u nu echt niks meer in de weg om uw stukje bij te dragen aan…

 • Heatpipes collector vs vlakke plaat collectoren

  Er zijn verschillende soorten collectoren op de markt die onderdeel zijn van een zonneboiler pakket. Waarschijnlijk bent je op het internet al verschillende soorten tegen gekomen zoals de vlakke plaat collectoren en de heatpipes collectoren. Om…