Openingstijden | Maandag—vrijdag: 9:00–17:00 |

Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie.

In Nederland denken mensen dat we veel meer duurzame energie verbruiken dan in werkelijkheid het geval is. Met deze bevindingen kwam De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat onderzoek deed onder ruim duizend Nederlanders.

Volgens dit onderzoek denkt de gemiddelde Nedelander dat 17 procent van de energie van zonne-energie afkomstig is, maar in werkelijkheid is dat maar 1 procent. Ook windenergie is meegenomen in dit onderzoek en ook hier is de schatting van de Nedelanders veel hoger dan in werkelijkheid, zo word er gedacht dat er op dit moment 16% word opgewekt door wind energie maar in werkelijkheid is dit maar 2 procent. Ook biomassa wordt overschat volgens het onderzoek  12 procent tegenover de werkelijke 5 procent.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek eerder dit jaar dat het totale aandeel “hernieuwbare energie” in 2019 8,6 procent was. Een jaar eerder was dit 7,4 procent.

‘Er is Werk aan de winkel’

 

“Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is”, zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het is makkelijker om tegen oplossingen te zijn of extra eisen te stellen, als je denkt dat we al heel ver zijn. Maar de urgentie is veel groter dan mensen denken. Er is nog veel meer werk aan de winkel en we hebben echt alle technieken nodig.”

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat ruim 60 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt dat Nederland duurzamer uit de coronacrisis komt. Hetzelfde percentage vindt dat er verduurzamingseisen aan bedrijven moeten worden gesteld die overheidssteun krijgen.

Ook wil een derde van de respondenten minder reizen door de coronacrisis. Verder willen degenen voor wie dat mogelijk is, graag regelmatig thuiswerken: bijna 80 procent. Ruim 70 procent wil in ieder geval een deel van hun werk op afstand blijven doen.

 

Helaas is het dus zo dat veel Nedelanders denken dat we er veel beter voorstaan dan in werkelijkheid zo is, gevolg hiervan kan zijn dat mensen minder snel zelf iets aan duurzame oplossingen doen en dit is natuurlijk een slechte ontwikkeling, ook geeft dit onderzoek aan dat we er nog lang niet zijn en om de doelstellingen te halen iedereen bewust moet zijn van de ernst van de situatie.

Gelukkig vind ruim 60% van de ondervraagden het wel belangrijk dat Nederland duurzamer uit de coronacrisis komt maar er is duidelijk voor iedereen werk aan de winkel!

Posted By:

Post a Comment