Openingstijden | Maandag—vrijdag: 9:00–17:00 |

Privacy

Privacy Policy

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze organisatie bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Identiteit
123Zonneboiler-Energie
Ige Galamawei 61
8582KS Oudega Gaast Sleat
Ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden, nummer 50768468

T. 06-44418753
E. 123zonneboilerenergie@gmail.com

123Zonneboiler-Energie heeft de volgende domeinnamen waarop persoonsgegevens worden verzameld en onderdeel uitmaken van deze privacyverklaring:

 • 123zonneboiler-energie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
123Zonneboiler-Energie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
123Zonneboiler-Energie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opmaken van een offerte
 • Het verzenden van facturen
 • Het bekijken van uw woning via Google Maps t.b.v. deze offerte (bijv. voor de bepaling van de ligging van zonnecollectoren)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het optimaliseren van kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website Statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Geautomatiseerde besluitvorming 
123Zonneboiler-Energi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier ome besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 123Zonneboiler-Energie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
123Zonneboiler-Energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wanneer de aanmelding niet leidt tot inschrijving, dan worden de gegevens na zes maanden verwijderd.

Uw  persoonsgegevens worden door 123Zonneboiler-Energie opgeslagen gedurende vijf jaar na de looptijd van de overeenkomst en in de financiële administratie voor een looptijd van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden 
123Zonneboiler-Energie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van medewerkers, stagiairs, invalkrachten en vrijwilligers worden door 123Zonneboiler-Energie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde:

 • uitvoering geven aan de (arbeids)overeenkomst.

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen zijn:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • BSN;

Uw persoonsgegevens worden door 123Zonneboiler-Energie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Persoonsgegevens van de nieuwsbrief worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het informeren van klanten, geïnteresseerden d.m.v. nieuwsuitingen;

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen zijn:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door 123Zonneboiler-Energie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u deze niet meer wenst kunt u zich afmelden dan wel per email laten weten dat u deze niet meer wenst te ontvangen. Uw gegevens worden dan binnen 4 weken verwijderd.

Persoonsgegevens van leveranciers worden door 123Zonneboiler-Energie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen zijn:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door 123Zonneboiler-Energie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende vijf jaar na de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
123Zonneboiler-Energie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 123Zonneboiler-Energie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Klik hier voor het privacybeleid van Google. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 123Zonneboiler-Energie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 123zonneboiler-energie@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
123Zonneboiler-Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden alle gegevens in de cloud opgeslagen in een beveiligde omgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 123zonneboilerenergie@gmail.com

https://www.123zonneboiler-energie.nl/ is een website van 123Zonneboiler-energie. 123Zonneboiler-Energie is als volgt te bereiken:

Postadres: Ige Galamawei 61, 8582KS  Oudega Gaast Sleat of telefoonnummer 06-44418753

Klachten en gegevens autoriteit

123Zonneboiler-Energie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.